Termeni și condiții

Our Mission to Present best quality for your house

Termeni generali
Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.igloodesign.ro (denumite in continuare “Termeni si Conditii”) stabileste care sunt conditiile in care orice persoana poate vizita ori accesa site-ul www.igloodesign.ro (denumit in continuare “Site” si/sau “IglooDesign”) ori poate utiliza in orice mod serviciul IglooDesign oferit prin intermediul Site-ului (denumit in continuare “Serviciul IglooDesign”), si are valoarea unei conventii incheiate intre IGLOO DESIGN. (denumita in continuare “IGLOO DESIGN”), in calitatea sa de proprietar si administrator al Site-ului si de furnizor al Serviciului IglooDesign, si orice persoana care viziteaza ori acceseaza Site-ul sau care doreste sa utilizeze in orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul IglooDesign (denumita in continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni si Conditii ori a oricarei prevederi din acestea atrage obligatia persoanei respective de a inceta de indata accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea in continuare a Site-ului, a oricarei pagini din acesta si/sau utilizarea Serviciului IglooDesign, precum si a oricarui component al acestuia constituie o acceptare in intregime si neconditionata a Termenilor si Conditiilor si a oricarei prevederi din acestea.

Nota de informare privind prelucrarea de date cu caracter personal
Prin utilizarea serviciilor puse la dispozitie de catre site, va exprimati in mod expres consimtamantul ca IGLOO DESIGN sa prelucreze, datele cu caracter personal furnizate de catre dvs. Datele dumneavoastra nu sunt stocate in nici o baza de date a site-ului bloginventii.ro.
IGLOO DESIGN va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dvs. Scopul colectarii datelor este: in scop de facturare sau de informare a utilizatorului atunci cand solicita detalii despre produsele expuse pe site-ul IGLOO DESIGN. Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a benificia de serviciile puse la dispozitie de catre IGLOO DESIGN. Informatiile furnizate sunt destinate utilizarii de catre IGLOO DESIGN si nu sunt comunicate unor terte persoane sau companii. Datorita faptului ca informatiile dumneavoastra nu sunt stocate in nici o baza de date, veti fi nevoiti ca la fiecare achizitie de produse sau solicitare de detalii despre produsele expuse pe site, sa introduceti datele cerute in formularul de cotact sau in formularul de precomanda. Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele: numele, adresa de e-mail, pentru solicitari de informatii asupra produselor expuse pe site și date pentru facturare in cazul in care utilizatorul achizitioneaza un produs din site-ul IGLOO DESIGN.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are la bază ca și temei consimțământul dumneavoastră, consimțământ dat în mod explicit în momentul completării si trimiterii formularului.
Datele dumneavoastra vor fi folosite strict pentru realizarea scopului de mai sus, datele dvs. cu caracter personal nu pot fi și nu vor fi dezvăluite altor terte entități.

Drepturile dvs. legate de protecția datelor
Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor Dvs personale;
Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – puteți obține ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum și in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opoziție – puteți sa va opuneți, in special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul Dvs, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii rămânând in continuare valabila;

Materialele si informatiile accesibile prin intermediul Site-ului
Continutul si elementele de grafica ale Site-ului, inclusiv dar fara a se limita la acestea, tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare, cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar, sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site) apartin IGLOO DESIGN si partenerilor sai si reprezinta continutul Site-ului.

Continutul Site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al IGLOO DESIGN. Astfel este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii: este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informatiilor preluate este obligatorie, sub urmatoarea forma: (Sursa: IGLOO DESIGN www.igloodesign.ro) sunt permise link-urile catre Site, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: “Informatii furnizate prin amabilitatea IGLOO DESIGN”. IGLOO DESIGN isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.
Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute la adresa de email: office@igloodesign.ro.

Limitarea raspunderii
IGLOO DESIGN nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul de pe Site, pentru continutul oferit de partenerii sai. IGLOO DESIGN va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si increderea in Site si va incerca sa corecteze erorile si omisiunile cat mai repede posibil.
In mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere pe IGLOO DESIGN pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a Site-ului.
Pentru caz de forta majora, IGLOO DESIGN si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, este exonerata total de raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al IGLOO DESIGN, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc.
Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure pe IGLOO DESIGN si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorului in legatura cu utilizarea serviciului IGLOO DESIGN sau orice alt aspect relationat Serviciului IGLOO DESIGN.

Modificarea Termenilor si Conditiilor
IGLOO DESIGN are dreptul de a modifica oricand si in orice mod oricare dintre prevederile din Termeni si Conditii sau Termenii si Conditiile in intregime, fara nici o notificare prealabila si fara a fi obligata sa indeplineasca vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin si neconditionat de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricarei facilitati oferite de site sau de Serviciul IGLOO DESIGN ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului Utilizator de a inceta de indata accesarea Site-ului si/sau utilizarea in orice mod a Serviciului IGLOO DESIGN.

Legea aplicabila. Litigii
Drepturile si obligatiile Utilizatorilor Site-ului si ale IGLOO DESIGN, prevazute de Termeni si Conditii, precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile vor fi interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile va fi solutionat pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta aflata in raza teritoriala a municipiului Bucuresti.